top of page

MEDIA KAINŲ LYGIO VERTINIMAS IR MEDIA KONSULTACIJOS

Baltijos regiono rinkose vyraujančių media sklaidos kainų vertinimas – neatsiejama mūsų veiklos dalis. Duomenis apie sklaidos ir su ja susijusių paslaugų kainas kaupiame darbo ir tyrimų procese. Turime ženklią reklamos sklaidos kainų bazę, kurią nuolat atnaujiname.

Kartu su rinkos kainų analize klientams teikiame veiksmingas konsultacijas optimalaus auditorijos pasiekiamumo ir kanalų fragmentavimo klausimais.

bottom of page